Clicky

Active Risk Manager - Risk Performance Manager

ARM Risk Performance Manager

Active Risk Manager Risk Performance Manager poskytuje platformu pre zviditeľnenie vašich rizík a príležitostí.

ARM Risk Performance Manager vytvára rýchlo pochopiteľné prehľady zo spoločného registra rizík vo forme "prístrojovej dosky", ktorá obsahuje grafy, tabuľky, matice a ďalšie objekty pre efektívne riadenie rizík.

ARM Risk Performance Manager umožňuje jednoduchú a rýchlu tvorbu správ a prehľadov bez nutnosti podpory špecialistov IT oddelenia a umožňuje ich distribúciu a zdieľanie.

 

RPM-enterprise-large

Chcete vedieť viac?