Clicky

Poradenstvo

Integrovaný systém riadenia rizík a príležitostí podľa normy ISO 31000

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 [OHSAS 18001], ISO 27001, ISO 31000 a ďaľších

Procesy riadenia rizík

Pomôžeme Vám implementovať procesy riadenia rizík a príležitostí v oblasti riadenia Vašej organizácie, projektov a zákaziek

Riadenie rizík a príležitostí podľa normy ISO 9001:2015

Pomôžeme vám zaviesť procesy riadenia rizík a príležitostí v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 na riadenie so zohľadnením rizík

Integrácia procesov riadenia rizík

Pomôžeme vám integrovať riadenie rizík a príležitostí v systémoch manažérstva podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 [OHSAS 18001] a ďalších

Vieme čo robíme a máme v tom jasno

 • 1
  Analyzuje vaše požiadavky
 • 2
  Navrhneme riešenie
 • 3
  Pripravíme prostredie pre jeho implementáciu
 • 4
  Realizujeme riešenie
 • 5
  Kontrolujeme riešenie a ďalej ho udržiavame