Clicky

Active Risk Manager - Core

Active Risk Manager Core

Active Risk Manager Core poskytuje jednoduchý, bezpečný a centralizovaný systém, ktorý podporuje procesy riadenia rizík na úrovni jednotlivých organizačných útvarov, ako aj organizácie ako celku.

Pretože Active Risk Manager bol navrhnutý tak, aby jeho používanie bolo jednoduché, zavedenie procesov riadenia rizík v oblastiach riadenia organizácie a riadenia projektov prostredníctvom jeho podpory je veľmi rýchle.

Active Risk Manager ponúka vysokú pridanú hodnotu tým, že poskytuje kompletný a integrovaný systém pre riadenie rizík, ktorý zabezpečuje neustály dohľad nad kritickými rizikami a eliminuje dopad neočakávaných udalostí.

ARM-desktop-expanded-energy-tree

Chcete vedieť viac?