Clicky

Active Risk Manager - Integrations

ARM Integrations

Aby ste mohli využiť celý potenciál celofiremného systému riadenia rizík, je potrebné integrovať jednotlivé systémy a tak eliminovať duplicity údajov a skrátiť doby trvania jednotlivých súvisiacich procesov.

Active Risk Manager Integrations umožňuje jednoduchú integráciu a zdieľanie dát s najčastejšie používanými aplikáciami pre podporu riadenia projektov, ekonomiky a financií, riadenie dokumentácie a kancelárskymi aplikáciami.

Aplikácie pre podporu riadenia projektov

Active Risk Manager umožňuje zahrnutie procesov riadenia rizík projektov do celofiremných procesov riadenia rizík.

Active Risk Manager umožňuje integráciu s najrozšírenejšími aplikáciami pre podporu riadenia projektov ako sú:

  • Microsoft Project
  • Microsoft Project Server
  • Oracle Primavera

Aplikácie pre podporu riadenia ekonomiky a financií

Active Risk Manager umožňuje umožňuje zahrnutie procesov riadenia rizík a ich finančných dopadov do  procesov riadenia ekonomiky a financií.

Active Risk Manager umožňuje integráciu s najrozšírenejšími aplikáciami pre podporu riadenia ekonomiky a financií ako sú:

  • SAP
  • Oracle
  • a mnohé ďalšie ...

Intranet

Active Risk Manager umožňuje integráciu s najrozšírenejšími aplikáciami a systémy pre zdieľanie informácií a riadenie dokumentácie, ako sú:

  • Microsoft SharePoint
  • a mnohé ďalšie ...

Kancelárske aplikácie

Active Risk Manager umožňuje integráciu s najrozšírenejšími kancelárskymi aplikáciami, ako sú Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access.

Active Risk Manager umožňuje jednoduchým spôsobom exportovať, alebo importovať dáta z, alebo do týchto kancelárskych aplikácií a tak použiť dáta pre ďalšie analýzy alebo správy.

Chcete vedieť viac?