Clicky

Riziká 31000

Pomôžeme Vám riadiť Vaše riziká

s využitím normy ISO 31000

Články a návody

Články a návody o riadení rizík a príležitostí
Zobraziť viac ...

Vzdelávanie

Semináre a workshopy zamerané na riadenie rizík a príležitostí
Zobraziť viac ...

Poradenstvo

Implementácia procesov riadenia rizík a príležitostí podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 [OHSAS 18001]
Zobraziť viac →

Prečítajte si najnovšie príspevky o riadení rizík a príležitostí

Revízie noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 [ISO 45001] požadujú implementáciu riadenia rizík a…
celý príspevok ...
Jednou z významných zmien v revízií normy ISO 9001:2015 je začlenenie systematického prístupu k manažérstvu rizík do…
celý príspevok ...
Myslenie založené na rizikách bude principiálnou zmenou v revízii normy ISO 9001. Publikovaný návrh normy ISO/DIS 9001…
celý príspevok ...