Clicky

Risk & Opportunity Day 2016

Revízie noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 [ISO 45001] požadujú implementáciu riadenia rizík a príležitostí. Tejto téme sa venuje aj Odborná konferencia Manažment rizík (Risk & Opportunity Day 2016) …

manazment-rizik-risk-and-opportunity-day-2016

V jeseni 2015 boli vydané nové revidované normy ISO 9001:2015ISO 14001:2015. V tomto roku boli vydané ich slovenské verzie STN EN ISO 9001:2016STN EN ISO 14001:2016.

Tieto ISO normy, rovnako ako ISO normy, ktoré už boli revidované – ISO 27001, alebo sú v procese revízie – OHSAS 18001 [ISO 45001], požadujú implementáciu riadenia rizík a príležitostí do systémov manažérstva

To, ako zvládnuť zavedenie týchto požiadaviek, vyvoláva veľa otázok, obáv a nejasností.

Aby sme pomohli zvládnuť túto tému, spolu s našimi partnermi – efocus.sk, TÜV SÜD Slovakia, DATACONS sme pre Vás pripravili:

Odbornú konferenciu Manažment rizík (Risk & Opportunity Day 2016)

21. apríla 2016, hotel Holiday Inn, Bratislava.

Prečo by ste sa mali konferencie zúčastniť?

Pretože sa dozviete nielen prostredníctvom teoretických prezentácií, ale hlavne príkladmi z praxe o:

 • nových trendoch v riadení rizík,
 • stave riadenia rizík vo svete a u nás,
 • riadení operačných rizík,
 • riadení rizík v projektoch,
 • vytvorení a zavedení integrovaného systému riadenia rizík a príležitostí,
 • hodnotení rizík v kontexte nového zákona o finančnej kontrole a audite,
 • požiadavkách na riadenie rizík a príležitostí v súvislosti s revíziami noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001…,
 • auditovaní založenom na rizikách,
 • analýze chýb a ich dôsledkov prostredníctvom implementácie metodiky FMEA,
 • riadení operačných rizík,
 • implementácii procesu riadenia rizík vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov pre cloudové služby,
 • možnosti softvérovej podpory riadenia rizík a príležitostí, registroch rizík.

Podrobný program konferencie nájdete turegistrovať sa môžete tu.

Zdroj: www.efocus.sk


Akadémia9001

Komentáre